4 trender som formar framtidens arbetsplatser

Att hitta medarbetare med viktiga personliga egenskaper såsom bra samarbetsförmåga, social kompetens och initiativförmåga kommer i framtiden att bli ännu viktigare för att ett företag ska lyckas.

Det visar årets 2019 Global Talent Trends Report som Linkedin står bakom. Underlaget bygger på en internationell undersökning som genomförts bland tusentals personer som jobbar inom rekrytering och HR.

Rapporten lyfter fram 4 tydliga trender som kommer att forma framtidens arbetsplatser. 

1. Soft skills

I en tid då automatisering och AI förändrar arbetsmarknaden är 92 % av de tillfrågade överens om att personer med starka så kallade soft skills, det vill säga icke-tekniska kunskaper, är och kommer blir allt viktigare vid nyrekryteringar. I begreppet kan personliga egenskaper såsom exempelvis social kompetens, samarbetsförmåga, ledarskap, initiativförmåga, beslutsfattande och civilkurage även räknas in. 

2. Flexibilitet

72 procent av de tillfrågade anser att just flexibiliteten – att medarbetare ska kunna jobba när och var de vill – är en nyckelfaktor i skapandet av framtidens arbetsplats. Företag som anammar en sådan inställning har ett enormt försprång menar tillfrågade rekryterare och andelen platsannonser där förmånen med flextid lyfts fram har ökat med 78 procent på Linkedin sedan 2016. Krav på just flexibelt arbete bland arbetssökande är något som stadigt ökar, enligt rapporten.

3. Insatser mot trakasserier

Antalet fall av exempelvis sexuella trakasserier som lyfts fram, inte minst efter #metoo, har fått effekt ute på våra företag. 71 procent av de tillfrågade har märkt någon form av förändring på sina arbetsplatser när det gäller arbetsplatskulturen och 80 procent svarar att deras företag har vidtagit åtgärder för att förhindra trakasserier under de senaste 12 månaderna. 

4. Öppenhet angående lönesättning

Det är fortfarande tabu att prata lön, inte minst i Sverige, men i Linkedins rapport framgår det att 53 procent av de tillfrågade rekryterarna anser att företag har mycket att vinna på att vara mer öppna kring lönespannet för den aktuella tjänsten som ska tillsättas. Detta för att locka de absolut bästa kandidaterna och göra rekryteringsprocessen smidigare och snabbare.

I rapporten lyfter Linkedin även in följande fyra fördelar med att ha en öppenhet kring lönen:
– Effektivare förhandlingar
– Rättvisare löner
– Lättare att utesluta personer som inte har rätt intresse för tjänsten
– Bättre anställningsintervjuer med fokus på annat än lönenivån

Källa: 2019 Global Talent Trends Report

***

Det är alltid spännande att läsa trendspaningar kring framtidens arbetsplatser. En fråga som i grunden handlar om hur vi kan skapa ännu bättre arbetsplatser för kommande generationer. Det finns många faktorer som spelar in när det handlar om att skapa välmående på jobbet, och det finns mycket som vi arbetsgivare kan jobba för. En viktig faktor för vårt välmående på jobbet handlar om den viktiga återhämtningen – som vi alla behöver för att fungera optimalt. I vår rapport ”Den effektiva pausen” har vi samlat spännande forskningsrön som visar hur viktig pausen faktiskt är under våra arbetsdagar. Ladda ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen