4 saker som engagerar på jobbet

Mindre stress hos människor som är engagerade på jobbet. Det visar studier från medarbetar- och kundupplevelseföretaget Brilliant Future. Bara åtta procent upplever negativ stress, i jämförelse med de som är oengagerade, där 48 procent upplever negativ stress på jobbet. Vad är det som gör att vi vill vara med och driva frågor på arbetsplatsen? Studier visar att det finns fyra konkreta faktorer som gör att vi blir mer engagerade.

Det kommer säkert inte som någon överraskning att engagemang bidrar till mindre stress på en arbetsplats. Här följer de fyra faktorer som enligt Brilliant Future gör oss mer motiverade och engagerade på jobbet:

1. När vi känner meningsfullhet

Att vi känner att vi gör skillnad i stort och smått bidrar till ett ökat engagemang. Vi känner då ett högre syfte och att det vi gör på jobbet faktiskt spelar roll. Företaget Jobbhälsoindex har gjort en studie som visar på att det går att se ett samband mellan upplevelsen av det man gör arbetes betydelse med en lägre sjukfrånvaro och en minskad risk för sömnproblem.

2. När vi får eget inflytande

Vi blir mer benägna att engagera oss när vi upplever att vi har mandat att vara med och tycka till. Det kan till exempel handla om alltifrån att påverka vår egen arbetssituation och våra arbetsuppgifter till att få inflytande vid beslutsfattande.

3. När vi får utvecklas

Vår möjlighet att utvecklas i vår yrkesroll gör att vi känner oss mer frestade till att medverka i olika projekt på jobbet. När det gäller typ av utveckling kan det röra sig om exempelvis kompetensutveckling eller att vi får prova nya arbetsuppgifter eller arbetsområden.

4. När det händer saker på jobbet

Jobbar du på en arbetsplats där det händer mycket? Då är det mycket troligt att du och dina kollegor är engagerade. Företag och organisationer som är drivande och genomför framåtlutande aktiviteter tenderar i hög utsträckning skapa engagemang och en vilja att vara med och bidra.

Så kan du skapa engagemang på din arbetsplats.

Källa: https://www.brilliantfuture.se/

***

Att som chef få medarbetarna att känna sig motiverade och engagerade i sina arbetsuppgifter är en viktig del i skapandet av en välmående arbetsplats. En annan viktig faktor i detta arbete handlar om att skapa förutsättningar så att personalen inte glömmer bort att pausa under arbetsdagen – något vi alla behöver för att fungera optimalt. Mer om varför pauser bidrar till att stärka gemenskapen hos personalen – ladda ner vår rapport ”Den effektiva pausen” och få en rad smarta tips!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag