3 tips för att öka gemenskapen på jobbet

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att ständigt jobba för att öka gemenskapen på en arbetsplats. En bra gemenskap ökar inte bara arbetsglädjen och trivseln på kontoret. Det är också ett bra verktyg för att attrahera rätt kompetens. I det här inlägget får du tre tips på hur du som chef kan jobba för att nå en starkare vi-känsla mellan kollegor.


De senaste åren har undersökningar visat att gemenskap är en starkt växande drivkraft när det kommer till vad vi människor anser är viktigt för att trivas på jobbet. Det leder till ett bättre samarbete och främjar en sundare arbetsbelastning eftersom att kollegor som trivs och mår bra tenderar att ställer upp mer för varandra. Ett starkare team är också värdefullt när det uppstår konflikter på jobbet. Närmare relationer gör det enklare att kommunicera med varandra – även när det uppstår jobbiga situationer.  

Gemenskapen kan också hjälpa till att attrahera ny kompetens. Dels för att vi idag värderar kulturen på arbetsplatsen högre än tidigare och dels för att den i sig är en bidragande faktor för hur vi trivs på jobbet. Därför är det viktigt att ledningen jobbar aktivt med frågan. Både när det gäller relationen mellan chef och medarbetare och relationen kollegor emellan.

Här är 3 tips på hur du kan stärka gemenskapen på arbetsplatsen

1. Gemensamma aktiviteter på och utanför arbetet

Aktiviteter tillsammans, både på och utanför jobbet, är viktigt för att stärka gemenskapen. Att umgås på andra ställen än på kontoret gör att medarbetarna får en chans att lära känna varandra på ett mer personligt plan.

Glöm inte heller bort vikten av gemensamma aktiviteter även på arbetet. En fika en gång i veckan eller en gemensam frukost två gånger i månaden kommer att stärka gruppen. En bra idé kan också vara att starta en trivselgrupp som ansvarar för att det händer något kul på kontoret med jämna mellanrum. Det kommer garanterat bli uppskattat.

2. Skapa en tydlig pauskultur

Regelbundna pauser är ingen självklarhet på alla arbetsplatser, även om det alltid borde ses som en naturlig del av arbetsdagen. Genom att skapa en pauskultur, där det tydligt framgår att kortare pauser under arbetsdagen är okej, bidrar du till att de spontana pauserna förhoppningsvis blir fler. Medarbetarna får heller inte dåligt samvete när de tar en kaffe med en kollega. Forskningen säger dessutom att vi jobbar mer effektivt efter en paus. Ett bra tips för att få fler att pausa är att regelbundet ordna en liten happening i fikarummet. I det här blogginlägget har vi samlat fler roliga aktiviteter värda att testa.

Även för dig som chef är småpratet viktigt eftersom det ökar din synlighet i verksamheten. När du som chef lär känna dina medarbetare bättre blir gruppen tryggare och mindre hierarkisk.

3. Uppmuntra och peppa varandra 

Försök att alltid stötta en uppmuntrande kultur och föregå med gott exempel för att få fler att följa efter. Genom att låta positiv feedback och uppmuntran bli en naturlig del av vardagen kommer medarbetarna att känna sig mer uppskattade och känna ett större stöd från sina kollegor.

***

En stark gemenskap på jobbet är viktig på flera sätt. Det stärker teamkänslan, främjar ett sundare arbetsklimat och är ett bra verktyg för att attrahera ny kompetens. En tydlig pauskultur och gemensamma aktiviteter är några tips på hur du som chef kan öka gemenskapen på arbetsplatsen. Vill du läsa mer om hur du gör din paus energigivande? Ladda ner vår guide!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag