Här hittar du Convinis visselblåsarkanal

Vad är ett visselblåsarärende?

Ett visselblåsarärende uppstår i det fall en intern eller extern person som kommer i kontakt med bolaget uppfattar oegentligheter av allvarlig karaktär. Lagen är till för att skydda visselblåsaren mot repressalier.

  • Oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga, exempelvis ekonomisk brottslighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
  • Oegentligheterna ska vara begångna av en person i en ledande position som innehar en nyckelposition i verksamheten. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det handla om allvarliga missförhållanden.

Här hittar du Convinis visselblåsarkanal

Vad är ett visselblåsarärende?

Ett visselblåsarärende uppstår i det fall en intern eller extern person som kommer i kontakt med bolaget uppfattar oegentligheter av allvarlig karaktär. Lagen är till för att skydda visselblåsaren mot repressalier.

  • Oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga, exempelvis ekonomisk brottslighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
  • Oegentligheterna ska vara begångna av en person i en ledande position som innehar en nyckelposition i verksamheten. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det handla om allvarliga missförhållanden.
JURA espressomaskin till företag