Vår hållbarhets-
vision

Convini bidrar till ett hållbart samhälle genom att vara det ledande hållbara företaget på marknaden för innovativa mat- och dryckeslösningar på arbetsplatser

HÅLLBARHET

Convinis hållbarhets-
arbete

Ända sedan Anders Enqvist grundade Convini för över 26 år sedan har långsiktighet varit en huvudprincip i bolaget. Tillsammans bygger vi ett fantastiskt företag som ska bidra med positiv energi och välmående till människor i arbete för generationer framåt. Hållbart företagande har därför alltid präglat vårt arbetssätt. Vi har som ambition att vara ledande inom innovativa mat- och dryckeslösningar till företag och har därför satt som mål att vara klimatpositiva senast 2025.

blue ring

Våra fokusområden

Vi utgår från FN:s globala mål

Vi utgår från de 17 globala målen för hållbar utveckling, som togs fram av FN 2015. Av de 17 målen har vi valt ut fem som är särskilt viktiga för oss och vår verksamhet. Läs mer om FN:s globala mål

Vår hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport vill vi presentera vad vi identifierat som våra största utmaningar, vad vi fokuserar på och vad vi uppnått under året.

Ladda ner senaste rapporten på svenska

Ladda ner senaste rapporten på engelska

Hållbara highlights 2021

Convini jobbar brett och aktivt med hållbarhet. Vår syn på hållbarhet är att den har flera dimensioner som alla är viktiga: miljö, hälsa och välmående, mänskliga rättigheter och socialt ansvar, både internt och externt. Vi gör mätningar, sätter mål och tar små och stora steg för en hållbar framtid. När vi blickar tillbaka på 2021 kan vi stolt konstatera att våra åtgärder har gett fina resultat. Vårt totala klimatfotavtryck har minskat med hela 53% jämfört med föregående år! Scrolla gärna ner och läs om några av våra hållbarhetsprojekt. Eller ladda ner vår Hållbarhetsrapport 2021 för ännu mer läsning om vad vi gör och våra planer framåt.

blue ring
hållbarhetsprojekt

Så minskar vi matsvinnet

Matsvinn är en stor utmaning för vårt samhälle, både lokalt och globalt. På Convini jobbar vi målmedvetet och under 2021 minskade vi matsvinnet i vår verksamhet med 17%. Detta gör vi genom noggranna driftrutiner och effektiv logistik. För att ytterligare minska matsvinnet samarbetar vi bl a med Matmissionen och Karma. Tillsammans räddade vi ca 20 000 produkter från att slängas! De produkter som trots allt inte gick att rädda hanterades på ett hållbart sätt och omvandlades till biogas. Vårt mål är att minska matsvinnet i vår verksamhet med 50 % senast 2025.

Nu rullar vi fossilfritt

Under 2021 har gått vi över till 100% fossilfritt bränsle HVO100 i alla transportfordon. Detta har minskat vårt klimatfotavtryck gällande våra transporter avsevärt. Vi bytte till eldrivna tjänstebilar och inledde även en successiv övergång till 100% eldrivna bilar i vår egen distributionskedja. Alla leveranser till kunder sker med Convinis egna fordon och förare. Att vi kontrollerar hela distributionskedjan gör att vi har större möjlighet att säkerställa att fordonen används effektivt. Genom noggrann ruttplanering säkerställer vi att transporterna ut till våra kunder blir så effektiva som möjligt.

Mer klimatsmart sortiment

Ett hållbart sortiment är något som både vi och våra kunder efterfrågar. Våra inköpare strävar hela tiden efter att vi ska erbjuda fler maträtter med lågt klimatfotavtryck, ännu fler återvinningsbara förpackningar och större andel certifierat kaffe. Detta sker i en ständig dialog och samarbete med våra leverantörer. En tydlig trend är att fler och fler kunder väljer att äta vegetariskt. Allt fler väljer även produkter med lägre klimatfotavtryck. Vi ser ett ökat intresse för certifierat kaffe. Andelen certifierat kaffe i vårt sortiment har ökat till 93% under 2021. Allt närmare vårt mål om 100%! Vi ser även en större efterfrågan på växtbaserade alternativ till ko-mjölken. 

blue ring

Hållbar utrustning - en självklarhet för oss

De kaffemaskiner, vattentorn, kylar och frysar som vi installerar är noggrant utvalda. Kaffemaskinerna går ner i energisparläge när de inte används och kylarna och frysarna i våra butiker har bästa energiklass. Att vi jobbar med utrustning med hög kvalitet och lång livslängd är en självklarhet. Det minskar riskerna för driftstopp och fel, och därmed färre servicebesök, färre miljöbelastande transporter och färre kassationer. Och nöjdare kunder! Många av våra kaffemaskiner är digitalt uppkopplade. Det innebär bl a att vi kan avhjälpa fel på distans och därmed färre servicebesök som belastar trafik och miljö. Och sist men inte minst; vårt superkunniga teknikerteam jobbar både förebyggande och med re-cykling av utrustning för att maximera livslängden. Under 2021 gav de nytt liv åt hela 536 maskiner – grymt bra!

Fortsatt klimatmärkning av maträtter och produkter

För att hjälpa våra kunder att göra hållbara val har vi klimatmärkt alla maträtter efter deras koldioxidbelastning. Maträtterna är märkta med symboler i grönt, gult eller rött. Ju fler gröna rätter desto bättre för miljön! Märkningarna är enkla att söka på i Conviniappen och på convini.se. Klimatmärkningen görs enligt WWFs One Planet Plate-metod. De har räknat ut en s.k. klimatbudget för hur stor påverkan en måltid bör ha för att vi ska nå målet om max 1,5 graders global uppvärmning. Idag ger en lunch eller middag i Sverige i snitt 2 kg CO2e (växthusgaser). Enligt WWFs beräkningar vore det önskvärt att varje måltid motsvarar ca 0,5 kg CO2e i snitt. Under 2022 kommer vi att fortsätta klimatmärka ännu fler maträtter och produkter.

En liten del av allt vi gör

Vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001

93% av kaffet vi levererar är certifierat

Vi använder oss av förnybar el på alla kontor

Alla våra förmånsbilar är elbilar

Alla våra maträtter är klimatmärkta

Uppförandekod som ställer krav på våra leverantörer

Matsvinnet reduceras genom olika samarbeten

Vi källsorterar & återvinner, självklart!

Titta in på en hållbar kopp kaffe! ☕

Vi finns här och hjälper dig gärna vidare till bästa tänkbara (och hållbara) lösning för just din arbetsplats. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

yellow ring