Nu är vi ISO-certifierade!

Vi är mycket glada och stolta över vår nya certifiering inom ISO 9001 kvalité samt ISO 14001 Miljö. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö. Våra kunder kan således alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

LindaStrand

- Vi på Convini har alltid haft ett stort fokus på kvalitet och miljö och därför känns det extra bra att vi nu är i hamn med denna certifiering. Genom att ha effektiva processer för ledning och styrning och bra kontroll på kvalitet och miljö kan vi fortsätta utvecklas i linje med vår vision, säger Linda Strand, ansvarig för ISO-arbetet inom Convini.