Convinis viktiga hållbarhetsarbete fortsatte med full kraft under 2021 – och på bred front! Vår vision är tydlig. Convini ska vara ledande och ett föredöme inom hållbarhetsområdet i vår bransch. Målet att vår verksamhet ska vara klimatpositiv senast 2025 står fast. Här är 5 höjdpunkter från vår nysläppta Hållbarhetsrapport 2021!

1. Kraftigt minskat klimatfotavtryck

Vi har minskat vårt totala klimatfotavtryck i den egna verksamheten under 2021 med hela 53 % jämfört med 2020. I beräkningarna, som gjorts enligt Greenhouse Gas Protocol GHG, ingår utsläpp från förbrukning av el och värme, våra egna bilar, leverantörernas leveranser (tredjepartstransporter), tjänsteresor och kontorsmaterial.

2. Nu rullar vi fossilfritt

Under 2021 gick vi över till 100% fossilfritt drivmedel HVO100 i alla våra transportfordon. Denna åtgärd har minskat vårt klimatfotavtryck gällande transporter avsevärt. Inte nog med det, under året bytte vi även ut samtliga tjänstebilar till elbilar och vi har även lagt en plan på hur vi ska gå över till 100% eldrivet i vår egen distributionskedja.

3. Ännu fler valde maträtter med lägre klimatpåverkan

Det ska vara enkelt att göra hållbara val i Convinibutiken och därför är vi väldigt stolta över att samtliga maträtter nu är klimatmärkta. Varje rätt i vårt sortiment är märkt med en grön, gul eller grön symbol och infon hittas enkelt i Conviniappen och på convini.se. Ju fler grönmarkerade rätter, desto bättre för klimatet! Under 2021 var 27% av alla våra sålda enportionsrätter grönmärkta, att jämföra med 22% året innan.

4. Minskat matsvinn och 20 000 räddade produkter

Vi jobbar dagligen med att minimera matsvinnet i alla delar av kedjan. Först och främst vässar vi hela tiden våra driftrutiner och effektiviserar vår logistik. Sedan räddar vi artiklar med kort hållbarhet genom samarbeten med bl a Matmissionen och Karma. Under 2021 räddade vi hela 20 000 produkter från att slängas. Sådant som ej kan räddas hanterar vi på ett hållbart sätt och omvandlar till biogas. Allt som allt minskade vi matsvinnet i vår verksamhet med hela 17%!

5. Hållbar utrustning och nytt liv åt maskiner

De kaffemaskiner, vattentorn, kylar och frysar som vi installerar hos våra kunder är noggrant utvalda för att hålla länge och ha lägsta möjliga energiförbrukning. Många av dem är digitalt uppkopplade vilket gör att vi kan åtgärda fel på distans, med färre miljöbelastande transporter. Convinis tekniker jobbar även hårt med förebyggande service och reparationer för att maximera livslängden på utrustningen. Vårt superkompetenta re-cyklingteam gav nytt liv åt hela 536 maskiner under året!

Vår spännande hållbarhetsresa fortsätter under 2022. Vi gillar utmaningar och har en hel rad nya satsningar på gång. Stay tuned!

Här kan du läsa mer om Convinis hållbarhetsarbete

JURA espressomaskin till företag