Står du på jobbet?

Enligt senaste forskningsrönen rekommenderas att vi står upp minst 2 timmar per dag för att i möjligaste mån förebygga framtida ohälsa. Nedan är tre specifika anledningar till att stå:

  • Belastningen på ryggdiskarna ökar när du sitter.
  • När vi står aktiveras kroppen och förbränningstakten ökar.
  • I upprätt och stående läge minskar mängden skadliga blodfetter och blodsockernivån sjunker. Det skapar bättre förutsättningar för friska kärl och hjärta.

Läs mer här