Convini bryr sig

Convini värnar om miljön och vi arbetar medvetet med hållbarhetsfrågor. Vi har utvecklat ett miljöledningssystem med miljöpolicy, mål och rutiner som går ut på att vi vill minska miljöeffekterna i allt vi gör. Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vårt miljöledningssystem är utvecklat enligt kriterierna i IS0 14001. Vi genomför årliga internrevisioner vilket innebär att vi är redo för en certifiering när vi så önskar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR KONKRET FÖR MILJÖN:

  • Vi strävar efter att utveckla sortimentet med fler KRAV- och Fairtrade-märkta alternativ.
  • Vid nyinstallation av kaffemaskiner fyller vi alltid maskinerna med KRAV-märkt kaffe för att inspirera kunden till ett fortsatt bättre miljöval.
  • Som helhetsleverantör samordnar vi våra leveranser och minskar därmed vår miljöpåverkan.
  • Allt avfall från våra bilar och kontor källsorteras och skickas till återvinning där så är möjligt.
  • Alla Convini personbilar är miljöbilar.
  • Alla våra leverans-/transportbilar har marknadens bästa miljöprestanda.
  • Vi använder miljömärkta och dubbfria däck.
  • Alla våra förare utbildas i eco-driving, en kurs om sparsam körning för att minska drivmedelsförbrukningen. Drivmedelsförbrukningen mäts och följs upp månadsvis för varje anställd. Alla medarbetare genomgår miljöutbildning vid introduktion.
  • Våra interna rutiner föreskriver att miljöfrågan alltid behandlas som en punkt vid varje månadsmöte, ledningsmöte och konferens.

För mer information om Convinis miljöarbete är du välkommen att kontakta oss på telefon 0200-333 535.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer på www.fairtrade.se

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV utgår från den ekologiska grunden och ställer höga krav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och naturfrämmande tillsatser. Läs mer påwww.krav.se